شیوه های پرداخت

تمامی پرداخت‌ها صرفا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی صورت می‌پذیرد.